Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren - Meer informatieCookies toestaan

Project management volgens PRINCE2​

PRINCE2

Onze projecten worden uitgewerkt op basis van de PRINCE2-methodologie. Sinds 2010 is Hanssens Telecom hiervoor officieel gecertificeerd. Deze gestructureerde projectmanagementmethode garandeert een uniforme en heldere werking. We gebruiken een correcte terminologie en zo kunnen we projecten makkelijk vergelijken en - eventueel - doorgeven aan collega's. Elk project is een afgebakend proces met een duidelijk begin en einde, en wordt beheerst door een projectleider.

De projectleider zal het project in drie stappen uitvoeren:

Design

In de designfase verzamelen we gegevens. We maken een oplijsting van alle nodige gegevens voor een vlotte installatie: IP-adressen, servers,.... Ook de programmatie van het systeem gaan we samen met jou doorlopen.

 

Opbouw

Het systeem wordt geconfigureerd en in een labo-omgeving in testfase gezet. Tijdens deze fase wordt het as-built dossier voor een groot deel opgesteld. Dit dossier bevat o.a. de tekening van de configuratie, de lijst van de toestellen, de lijst met licenties, de lijst met parameters, de paswoordenlijst, de patchlijst, de serverinventarislijst, de netwerktopologie, het serverlogboek (installed components en corresponding procedures), de scripts, de planning voor implementatie,...

 

Uitrol

Op de afgesproken datum gaan we het systeem op een gefaseerde manier in dienst stellen.


Mitel Gold Solutions Partner

Alvorens producten en oplossingen aan u voor te stellen, volgen alle Hanssens Telecom projectleiders zo'n 15 dagen training per jaar om hun kennis op vlak van technologie up-to-date te houden. Hanssens Telecom beschikt als Gold partner over de Mitel Expert certificaten. Daarnaast beschikt Hanssens Telecom over tal van bijkomende certificaten op vlak van netwerkinfrastructuur.