Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren - Meer informatieCookies toestaan

Audit​

Een audit wordt uitgevoerd door één van onze projectleiders die bij jou ter plaatse komt om de volledige communicatie in kaart te brengen. De duurtijd en de scope van de opdracht worden vooraf duidelijk overeengekomen. Het resultaat van de audit wordt weergegeven in een rapport met aanbevelingen.

Een audit kan gebeuren voor een project, maar evengoed na een project. In dat geval dient de audit om jouw organisatie te laten evolueren naar een hoger communicatieniveau.

Hoe gaan we te werk?

  • Intake gesprekken met de communicatieverantwoordelijke en het management
  • Vastleggen van pijnpunten en hiaten
  • Detecteren van de verschillen tussen het huidige en gewenste niveau
  • Opstellen van aanbevelingen en actiepunten
  • Budgettering
  • Fasering