Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren - Meer informatieCookies toestaan

Alarm Server​

Alarmkoppeling met de telefooncentrale

De alarm server is ontwikkeld als interface tussen de telefooncentrale en alarmsystemen. Met deze connectie kunnen er alarmberichten naar DECT-toestellen verstuurd worden. De alarm server zendt meldingen zoals brandgevaar, procesbewaking of patiëntenoproep door als tekstbericht. Daarnaast kan de de alarm server meldingen naar DECT-toestellen versturen in een multi-site omgeving worden gebruikt. Het gesprekslog registreert alle gesprekken die door de server worden gemaakt en er is te zien welke berichten zijn aangekomen.

Beheer via webinterface

Via de webinterface kan je de alarmserver van op afstand beheren. Het alarmmanagement bestaat uit vier niveaus zodat voor iedere gebruiker het best passende beheer kan bepaald worden.

Groepen

De alarmserver maakt het mogelijk groepen aan te maken voor toestellen. Dit betekent dat groepen op verschillende manieren kunnen opgeroepen worden: opeenvolgend, cyclisch, of naar iedereen.

Logboek

Een alarmbericht wordt automatisch opgeslagen in een logbook. Informatie zoals tijdstip van ontvangst, tijdstip van bevestiging en het aantal ontvangen berichten worden opgeslagen.

Alarmbevestiging

Je kan een alarmbericht op twee manieren bevestigen: het DECT-toestel ontvangt het bericht of het bevestigen aan de hand van berichtentoets door gebruiker.

Mededeling inkomende alarmberichten

Berichten kunnen via verschillende tonen en niveaus binnenkomen. Je kan zelfs een alarmbericht ontvangen tijdens een gesprek. Wanneer je in gesprek bent kan je zonder problemen bevestigen zonder dat dit invloed heeft op je gesprek.


Alarmverwerking in netwerk

Vanaf iedere werkplek in een netwerk is beheer op afstand mogelijk. Meerdere alarmservers kunnen in een netwerk geplaatst worden. Zo kan je perfect alarmberichten sturen naar DECT-toestellen die in een multisite omgeving gebruikt worden.